Mr. Hưng

Trung tâm Ngoại ngữ Tân Văn được thành lập từ năm học 1994-1995, tiền thân là Phân khoa Anh Văn Trẻ Em của Trường Ngoại ngữ Viễn Đông - Là một trong những đơn vị đầu tiên đưa hoạt động Làm quen Tiếng Anh vào các trường Mầm Non trong thành phố .

Mr. Tony

Trung tâm Ngoại ngữ Tân Văn được thành lập từ năm học 1994-1995, tiền thân là Phân khoa Anh Văn Trẻ Em của Trường Ngoại ngữ Viễn Đông - Là một trong những đơn vị đầu tiên đưa hoạt động Làm quen Tiếng Anh vào các trường Mầm Non trong thành phố .

Gửi nội dung