Khuôn viên rộng rãi, thoáng mát

 

   

Phòng học trang bị bảng thông minh smartboard

 

 

Phòng học trang bị hệ thống multimedia

 

Phòng thư viện với nhiều sách và tài liệu tham khảo

 

Phòng đọc sách của bé

 

Phòng hội đồng

 

 

 

 

Phòng học dành cho học sinh lớp Anh Văn Thiếu nhi

 

Phòng học dành cho bé lớp Tiếng Anh Mầm non

 

 

Lối đi rộng rãi

 

Phòng chiếu phim màn hình 300 inches 

 

Sân chơi, vận động thể chất

 

Sân chơi, hoạt động ngoại khóa và kỹ năng sống

 

 

Sảnh dành cho phụ huynh ngồi chờ con học

 

 

Phòng chức năng 

 

 

Hội trường tổ chức hội nghị 

 

 

Hội trường  tổ chức sân chơi, các hội thi dành cho học sinh