HỌC SINH TẠM NGHỈ HỌC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19 THEO CHỈ ĐẠO CỦA UBND TP.HCM

THÔNG BÁO 

Thực hiện Chỉ đạo của UBND Tp.HCM,  quý thầy cô và các em học sinh Tân Văn tạm nghỉ phòng chống dịch Covid-19 cho đến khi có thông báo mới.

Trân trọng.