SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM
HỆ THỐNG GIÁO DỤC TÂN VĂN

                  CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN HỌC

STT

ĐỐI TƯỢNG

TẶNG

1

Học viên đăng ký mới

Ba lô cao cấp

2

  Học viên đóng học phí 6 khóa liên tục

( đóng tiền 1 lần )

20% học phí 

3

  Học viên đóng học phí 3 khóa liên tục 

( đóng tiền 1 lần )

10% + 01 áo thun

4

  Học viên từ khoá thứ 2 trở đi

10% học phí 

( Hoặc các chương trình khuyến học theo chủ điểm mỗi khóa )

5

Học viên là con CB-GV-CNV làm việc trong ngành giáo dục

20% học phí 

( Suốt thời gian học )

6

Học viên  học cả 3 môn Anh Văn, Kỹ Năng Sống và Mỹ thuật .

50% học phí môn Kỹ Năng Sống hoặc Hội Họa

( Suốt thời gian học )

7

  Học viên là anh chị em ruột

15% học phí 

( Suốt thời gian học )

8

Học viên  đăng ký học buổi sáng hoặc chiều trong giờ hành chánh từ T2 đến T6

 30% học phí 

( Suốt thời gian học )

9

  Học viên xuất sắc nhất lớp cuối khóa

 20% học phí

( Suốt thời gian học )

10

Học viên thi chứng chỉ Cambridge

10 % học phí 

( Khi hv đăng ký lớp luyện thi )


Lưu ý:

- Không áp dụng đồng thời các chương trình khuyến học khác của trung tâm, chỉ chọn chương trình khuyến học có giá trị cao nhất.

- Tất cả học viên nhận chương trình khuyến học là học viên đóng học phí trước khi vào học khóa mới ( khóa đang học đã đóng xong học phí)

- Trường hợp học viên là con CB-GV-NV đang công tác trong ngành giáo dục, phải nộp giấy xác nhận ( có ký tên đống dấu của thủ trưởng đơn vị)

- Trường hợp học viên là anh chị em ruột, phải nộp bản khai sinh ( bản photo và có bản gốc đối chiếu )