KHUYẾN HỌC

STT

ĐỐI TƯỢNG

TẶNG

1

Học viên mới

Ba lô cao cấp

2

  Học viên đóng học phí 6 khóa liên tục

20% học phí hoặc tặng 01 khoá luyện thi theo cấp độ học viên đang học

3

  Học viên đóng học phí 3 khóa liên tục

10% + 01 áo thun

4

  Học viên từ khoá thứ 2 trở đi

10% học phí + 01 logo quà tặng

5

Học viên là con CB-GV-CNV làm việc trong ngành giáo dục

20% học phí suốt quá trình học +    01 logo quà tặng

6

Học viên  học cả 3 môn Anh Văn, Kỹ Năng Sống và Mỹ thuật .

50% học phí môn Kỹ năng sống hoặc môn Mỹ thuật

7

  Học viên là anh chị em ruột

15% học phí suốt quá trình học +     01 logo quà tặng

8

Học viên  đăng ký học buổi sáng hoặc chiều trong giờ hành chánh từ thứ hai đến thứ sáu

 30% học phí + 01 logo quà tặng

9

  Học viên xuất sắc nhất lớp cuối khóa

 20% học phí + 01 logo quà tặng

10

Học viên chuyên cần không vắng nghỉ suốt khoá học

01 logo quà tặng

11

  Sinh nhật học viên

01 logo quà tặng

12

Học viên thi chứng chỉ Cambridge đạt điểm tối đa

 20% học phí + 01 logo quà tặng

 

* Lưu ý :

- Tất cả học viên nhận chương trình khuyến học là học viên đóng học phí trước khi vào học khóa học mới ( khóa đang học đã đóng xong học phí );

- Mỗi học viên chỉ được chọn 1 chương trình khuyến trong bảng trên ( trừ mục số 11 ).

- Trường hợp học viên là con CB-GV-NV đang công tác trong ngành giáo dục, phải nộp giấy xác nhận ( có ký tên đóng dấu của thủ trưởng đơn vị );

- Trường hợp học viên là anh chị em ruột, phải nộp bản sao giấy khai sinh ( bản photo và có bản gốc đối chiếu );

- Học viên được tặng logo có thể đổi quà tặng theo quy định.