SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPHCM TẠM DƯNG TỔ CHỨC THI CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

THÔNG BÁO KHẨN

Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM thông báo tạm dừng tổ chức thi chứng chỉ Ngoại ngữ ,Tin học từ ngày 31/5/2021 cho đến khi có thông báo mới.