Thành tích của Trung tâm Ngoại ngữ Tân Văn:

Năm

Hình thức

khen thưởng

Danh hiệu

Cơ quan khen thưởng

2010-2011

Bằng khen

Đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác dạy và học NH 2010-2011,góp phần tích cực vào phong trào thi đua của Thành phố

            Chủ tịch              Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM

2007-2008

Giấy khen

Đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác dạy và học năm học 2007-2008

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM

2008-2009

Giấy khen

Đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác dạy và học  năm học 2008-2009

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM

2009-2010

Giấy khen

Đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác dạy và học  năm học 2009-2010

Gíam đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM

2010-2011

Giấy khen

Đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác dạy và học  năm học 2010-2011

Gíam đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM

Giấy khen

Đơn vị đã có thành tích xuất sắc hoạt động phong trào Nhà Văn hóa Lao động Q.Gò Vấp năm 2010

Chủ tịch Liên đoàn     Lao động quận Gò Vấp

 

2011-2012

 

Giấy khen

Đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác dạy và học  năm học 2011-2012

Gíam đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM

Giấy khen

Đơn vị đã có thành tích xuất sắc hoạt động phong trào Nhà Văn hóa Lao động Q.Gò Vấp năm 2011

Chủ tịch Liên đoàn     Lao động quận Gò Vấp

2012-2013

Giấy khen

Đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác dạy và học năm học 2012-2013

Gíam đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM

Giấy khen

Đơn vị đã có thành tích xuất sắc hoạt động phong trào Nhà Văn hóa Lao động Q.Gò Vấp năm 2012

Chủ tịch Liên đoàn     Lao động quận Gò Vấp

2013-2014

Giấy khen

Đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác dạy và học  năm học 2013-2014

Gíam đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM

2014-2015

Giấy khen

Đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác dạy và học năm học 2014-2015

Gíam đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM

2015

Giấy khen

Đơn vị tham gia tích cực Ngày hội “ 40 năm Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh phát triển“

Gíam đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM

2015-2016

Giấy khen

Đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác dạy và học năm học 2015-2016

Gíam đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM.

Giấy khen

Đơn vị đạt thành tích tiêu biểu thực hiện tốt “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “năm học 2015-2016

Ban chấp hành        Công đoàn  Giáo dục TP.HCM

2016-2017

Giấy khen

Đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác dạy và học năm học 2016-2017

Gíam đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM.

 

Thành tích của tập thể và cá nhân thuộc Trung tâm:

Năm

Hình thức

khen thưởng

Danh hiệu

Cơ quan khen thưởng

 

2013

 

Thư tri ân

Gương sáng giáo dục lần I - năm 2013 Tạp chí dạy và học ngày nay và CLB Doanh nhân Việt Nam-

Hãng truyền thông Ngôi Sao Việt tổ chức nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11 do Bà Trương Mỹ Hoa – Nguyên Phó chủ tịch Nước CHXHCNVN trao tặng .

Giấy khen

Cá nhân đã đóng góp tích cực cho hoạt động Nhà Văn hóa Lao động quận Gò Vấp năm 2013

Giám đốc Nhà Văn hóa Lao động Q.Gò Vấp

2014

Cúp

Doanh nhân sao vàng Đất Việt

Chiến sĩ xung kích thời bình

Hiệp hội Doanh Nghiệp TP.HCM

Giấy khen

Cá nhân đã đóng góp tích cực cho hoạt động Nhà Văn hóa Lao động quận Gò Vấp năm 2014

Giám đốc Nhà Văn hóa Lao động Q.Gò Vấp

2015-2016

 

Bằng khen

Cá nhân đã có thành tích vận động, đóng góp “ Xây Dựng Nông Thôn Mới tại huyện Cần Đước,

tỉnh Long An”  năm 2015

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân

tỉnh Long An

Giấy khen

Công đoàn Cơ sở

đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng Công đoàn Cơ sở vững mạnh

năm học 2015-2016

Ban chấp hành Công đoàn 

Giáo dục TP.HCM

Giấy khen

Cá nhân tiêu biểu Gia đình Việt Nam

Ban chấp hành Công đoàn 

Giáo dục TP.HCM

Giấy khen

Cá nhân tiêu biểu ”Người tốt việc tốt”  năm  2016

Ban chấp hành Công đoàn 

Giáo dục TP.HCM

Giấy khen

Nhà giáo đạt danh hiệu

“ Trái tim Người thầy ngành Giáo dục

và  Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016

Ban chấp hành Công đoàn 

Giáo dục TP.HCM

Giấy khen

Cá nhân tiêu biểuthực hiện tốt “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm học 2015-2016

Ban chấp hành Công đoàn 

Giáo dục TP.HCM

Giấy khen

Công đoàn Cơ sở đạt thành tích tốt trong hội thi” Tìm hiểu Pháp luật

Lao động – năm 2016”

Ban chấp hành Công đoàn 

Giáo dục TP.HCM

Giấy khen

Cá nhân đạt giải nhì  trong hội thi ”Tìm hiểu Pháp luật Lao động

– năm 2016”

Ban chấp hành Công đoàn 

Giáo dục TP.HCM

Cờ

Giải nhất đơn nữ Hội thao Cụm  Trực thuộc 1 - Bộ môn Cầu Lông

Cụm  Trực thuộc 1- CĐGDTP

Cờ

Giải ba Hội thao Cụm Trực thuộc 1   - Bộ môn Kéo co

Cụm  Trực thuộc 1- CĐGDTP

Cờ

Giải ba Hội thi Tiếng hát Karaoke

Cụm  Trực thuộc 1

Cụm  Trực thuộc 1- CĐGDTP

Giấy khen

Cá nhân đã đóng góp tích cực cho hoạt động Nhà Văn hóa Lao động quận Gò Vấp năm 2015

Giám đốc Nhà Văn hóa Lao động quận Gò Vấp

2016-2017

Bằng khen

Cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi và hoạt động công đoàn

năm học 2016-2017

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Giấy khen

Công đoàn Cơ sở

 đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng Công đoàn Cơ sở vững mạnh

năm học 2016-2017

Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục TP.HCM

Giấy khen

Cá nhân đạt thành tích tiêu biểu thực hiện tốt chương trình “ Đồng hành cùng Cơ sở giáo dục Ngoài công lập”  năm học 2016-2017

Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục TP.HCM

Giấy khen

Cá nhân Lao động giỏi-Lao động sáng tạo năm học 2016-2017

Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục TP.HCM

Giấy khen

Cá nhân đã đóng góp tích cực cho hoạt động Nhà Văn hóa Lao động quận Gò Vấp năm 2016

Giám đốc Nhà Văn hóa Lao động quận Gò Vấp

2017-2018

Bằng khen

Giải nhất- Hội thi Vẽ tranh cổ độngCông tác An toàn Vệ sinh Lao động-Phòng chống Cháy nổ cấp Thành phố năm 2017

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Giấy khen

Giải nhất- Hội thi Vẽ tranh cổ động về Công tác An toàn Vệ sinh Lao động-Phòng chống Cháy nổ cấp Ngành năm 2017

Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục TP.HCM

Giấy khen

Giải nhất – Hội thi Vẽ tranh cổ động  Chào mừng Đại hội  XII Công Đoàn Việt Nam

Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục TP.HCM

Giấy khen

Giải ba – Hội thi Tiểu cảnh trang trí theo phong cách OOTD chủ đề “Ngôi trường mến yêu”  chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2018

Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục TP.HCM

Giấy khen

Cá nhân đã đóng góp tích cực cho hoạt động Nhà Văn hóa Lao động quận Gò Vấp năm 2017

Giám đốc Nhà Văn hóa Lao động quận Gò Vấp