THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN

Trung Tâm Ngoại Ngữ Tân Văn cần tuyển và đào tạo giáo viên trong việc:

- Tham gia giảng dạy các lớp học ngoài giờ buổi tối và thứ 7, chủ nhật.

- Tham gia phát triển chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy. 

- Hỗ trợ, giải quyết các vấn đề liên quan đến lớp học và các hoạt động nhằm gia tăng giá trị cho học viên.

 

Bài viết liên quan | Xem tất cả