TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HỌC TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN

Ngày 14/04/2020 TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TÂN VĂN  triển khai Chương tình học Tiếng Anh trực tuyến miễn phí dành cho các em học sinh từ 14/04 đến 30/04/2020. 

Phương pháp học trực tuyến giúp học sinh ôn tập kiến thức, duy trì nhịp học, nhưng vẫn đảm bảo an toàn sức khỏe trong thời gian nghỉ học phòng chống dịch Sars-CoV19.

                                                                                                                                                                                    Kim Mai - Chuyên viên Marketing